logo

placedate

English

Fórum pro udržitelné podnikání 2012Vážení příznivci Fóra pro udržitelné podnikání,

jsme velmi rádi, že téměř 150 profesionálů napříč tržním spektrem podpořilo pozitivní energií, svým zájmem o diskusi a osvíceným přístupem již 2. ročník konference na téma udržitelnost. Tím jste také potvrdili fakt, že Vám není lhostejná budoucnost podnikání a uvědomujete si důležitost udržitelného rozvoje ve všech jeho souvislostech, ať už jde o vazbu na hodnotovou orientaci spotřebitele, harmonizaci vztahů s partnery, odpovědnost vůči zaměstnancům nebo omezení dopadů podnikání na své okolí, za což Vám patří velké díky.

Letošní fórum nešetřilo zkušenými zahraničními řečníky a hned dva z nich se představili v úvodním bloku vedeném redaktorem týdeníku Respekt, Tomášem Sacherem. Ve svých příspěvcích se zaměřili na postoj TOP managementu světových firem k tématu udržitelnosti. Na začátku všeho jsou aktivní zákazníci s jasnými očekáváními, kteří chtějí od velkých hráčů na trhu férový, zodpovědný přístup a dlouhodobé vnímání důsledků jejich počínání. Vystoupení Roberta Szurmana, ředitele odboru mezirezortních záležitostí na Ministerstvu průmyslu a obchodu naopak potvrdilo, že český establishment se směrem k udržitelnosti pohybuje zatím v rovině obecné, kterou by bylo záhodno uvést v praxi a nenechat ji ležet pouze na papíře.

S velmi pozitivním ohlasem se mezi účastníky setkal druhý blok věnovaný dlouhodobému plánování jako klíčovému parametru udržitelnosti. V písemné anketě účastníci jako jedny z nejlepších příspěvků vyhodnotili pro jejich inspirativnost, sílu, interaktivnost, nadšení pro věc a praktičnost vystoupení hlavního řečníka Martina Hilla, viceprezidenta pro udržitelnost ze společnosti SAP a také prezentaci Stewarta Rassiera, bývalého ředitele společnosti Saatchi & Saatchi S.

Odpolední blok, moderovaný Radkou Pokornou, odborným garantem Sustainbiz, se věnoval pohledu na udržitelnost napříč firmou a patřil k zlatým hřebům konference. První příspěvek Petry Mašínové, ředitelky korporátní komunikace a udržitelného rozvoje NWR na téma reporting účastníci v anketě vyhodnotili jako nejlepší vystoupení celého fóra díky své otevřenosti, zajímavému vhledu, sympatickému a lidskému podání. V prezentaci zazněly jasné argumenty, proč je reportování podle mezinárodní metodiky pro společnosti tak přínosné. Odpovědné chování, otevřená komunikace pozitiv i negativ, férovost a transparentnost podpořené právě komplexním reportingem přispívají k udržitelnosti podnikání. A umožňují získat a udržet společenský souhlas i s oborem činnosti, který s sebou nese negativní dopady na své okolí. Agustin Lucardi z Interface FLOR ukázal, co znamená udržitelnost pro společnost, která se i díky ní stala celosvětovým leaderem.

Druhá část odpoledního bloku, pod taktovkou Dany Zadražilové, emeritní děkanka VŠE v Praze, se věnovala praktickým příkladům aplikace udržitelnosti ve výrobě společnosti Knauf, kterou reprezentoval např. Jan Brázda, ředitel výrobního závodu Knauf Insulation. Ukázku spolupráce v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce představili zástupci společností Unilever a Tesco. Účastníky konference si svojí odvahou a svěžím vystoupením získal generální ředitel společnosti Et netera, Martin Černohorský. V této oblasti jsou podle něj důležití především lidé. Pokud se zaměstnanci nechovají v souladu s udržitelností, pak je třeba zamyslet se, na čí straně je chyba.

Klíčové myšlenky konference shrnula závěrečná panelová diskuse, opět pod vedením Dany Zadražilové.

Shodně s těmito myšlenkami si přejme, aby také u nás, stejně jako v západních společnostech, již v příštím roce slovo udržitelnost nebylo moderním slovem, ale každodenní realitou.

Držme si proto palce a buďme co nejvíc udržitelní

Těšíme se na viděnou s Vámi 19. 3. 2013!


Dana Zadražilová
emeritní děkanka
VŠE v Praze
Antonín Parma
General Manager
Blue Events
Radka Pokorná
odborný garant
SustainbizFÓRUM PRO UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ 2012, 2. ročník

14.3.2012, Dorint, Praha

„CSR, EKOLOGIE, INOVACE JSOU CESTY. UDRŽITELNOST JE CÍL.“

08.30-09.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
     
09.00-10.45 A. Význam udržitelnosti v kontextu současných změn Uvede a řídí Tomáš Sacher, redaktor, Respekt
     
  1. Konkurenční výhoda budoucnosti Chris Skirrow, Partner, PwC Czech Republic
     
  2. Finanční aspekty a vliv stakeholderů Nick Main, Global Leader, Sustainability & Climate Change Service, Deloitte
     
3. Udržitelnost v ČR Robert Szurman, ředitel odboru mezirezortních záležitostí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
     
10.30-11.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU
     
11.00-12.15 B. Dlouhodobé plánování - klíčový parametr udržitelnosti Řídí Daniela Písařovicová, moderátor, Česká televize
     
  4. Inovace pro udržitelnější budoucnost Martin Hill, Vicepresident Sustainability CoE EMEA, SAP Deutschland AG & Co. KG
     
  5. Walmart a angažovanost jeho zaměstnanců Stewart Rassier, Former Director, Saatchi & Saatchi S
     
  6. Udržitelnost jako motor inovací Marieke Klein, Sustainability Manager, Henkel
     
12.15-13.15 PRACOVNÍ OBĚD
     
13.15-14.30 C. Udržitelnost napříč firmou – 1. část Řídí Radka Pokorná, odborný garant, Sustainbiz
     
Finance 7. Existuje udržitelné měření udržitelnosti? Petra Mašínová, Ředitelka korporátní komunikace a udržitelného rozvoje, NWR
     
MarCom 8. Creating Shared Value - nový pohled na odpovědnost Martin Walter, Corporate Affairs Manager, Nestlé ČR
     
  9. Od korporátní k produktové transparentnosti Agustin Lucardir, Customer Sustainability Manager EMEAI, Interface FLOR Global Services
     
14.30-15.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU / ČAJ
     
15.00-16.30 D. Udržitelnost napříč firmou – 2. část Řídí Dana Zadražilová, emeritní rektor, VŠE
     
Operation 10. Principy udržitelnosti ve výrobě Jan Brázda, ředitel výrobního závodu, Knauf Insulation
     
Supply Chain 11. Spolupráce v oblasti udržitelnosti a snižování CO2 Martina Moravcová, Warehousing & Distribution Manager, Unilever CR and Slovakia a Filip Krotil, Senior Mechanical & Electrical Manager, Tesco Stores ČR
     
HR; 12. Stoletá firma Martin Černohorský, Generální ředitel, ET Netera
     
Accross the Company 13. Diskuse: Specifická témata udržitelnosti v českém prostředí a role pozic ve firmě při jejich prosazování Řídí Dana Zadražilová, emeritní děkan, VŠE
     
  Panelisté: Vybraní řečníci bloku C +
   Martina Bláhová, Generální ředitelka, Student Agency
   Petr Fiman, Vice President, Electric Powersteering Components Europe
   Leoš Vrzalík, Business Development Director, Skanska


16.30-16.45 ZÁVĚR KONFERENCE
     


Materály z konference zde

Partneři konference ročníku 2012

Zlatý partnerStříbrní Partneři
Bronzoví partneři


Organizátoři


Pod záštitouS podporou

Mediální partneři
Fotogalerie 2012 zde


© 2011-2012 Blue Events - všechna práva vyhrazena.

Blue Events, sekretariát konference, Hlubočepská 38c, 152 00 Praha 5, Česká republika
email: info@BlueEvents.eu

Infolinka pro účastníky: +420 222 749 841
Infolinka pro zájemce o propagaci: +420 222 749 843

Název subjektu: Blue Events, s.r.o., IČO: 25737392; DIČ: CZ25737392; Datová schránka: ch7r23k; Sídlo: Praha 9, Vysokovská č.p. 1336, PSČ 19300 (Místo podnikání: Praha 5, Hlubočepská 38c, PSČ 152 00); Spisová značka: C 65675 vedená u rejstříkového soudu v Praze;

bankovní spojení: ČSOB, Praha 1, č.ú. 900625233/0300, IBAN CZ63 0300 0000 0009 0062 5233 (BIC/SWIFT- CEKOCZPP)